اخبار کلوب

درجه‌بندی کیفیت چرم

اعداد درجه بندی به کیفیت چرم از لایه های مختلف پوست اشاره دارد و برای تعیین آن هیچ استاندارد صنعتی مشخصی وجود ندارد. تولیدکنندگان از سیستمهای مختلفی استفاده میکنند، اما در اینجا ایدهای از آنچه در درجه بندی چرم وجود دارد آورده شده است:

  • درجه 1: بالاترین کیفیت و ارزش را دارد و از 13٪ خارجیترین قسمت پوست است که برای تولید چرم استفاده میشود.
  • درجه 2: کیفیت خوبی دارد و از 30٪ بعدی لایه پوست در ساخت چرم استفاده میکند.
  • درجه 3: کیفیت متوسط دارد و از 32٪ بعدی لایه پوست در ساخت چرم استفاده میکند.
  • درجه 4: کیفیت پایینی دارد و از بخش زیرین لایه پوست در ساخت چرم استفاده میشود.
: 29 - : 1400/01/29 - : 106
1400/01/29