قوانین باشگاه

قوانین و سیاست ها

قوانین باشگاه مشتریان خانه چرم نیاوران:

خانه چرم نیاوران به پاس قدردانی از اعتماد و جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان گرامی اقدام به راه اندازی این باشگاه نموده است.

هدف از معرفی این باشگاه، ارتقاء سطح بهره مندی مشتریان گرانقدر از مزایا و امتیازات و ایجاد بستر مناسب جهت ارتباط صمیمانه با اعضای خانه چرم نیاوران است.

از بزرگترین مزایای این باشگاه، سهولت برخورداری اعضای گرامی از تخفیفات ویژه در شرایط عادی و فروش های ویژه می باشد.

بدین وسیله، مشتریان گرامی در اولین خرید حضوری و یا غیر حضوری خود، در صورتی که شرایط عضویت در باشگاه را داشته باشند، در یکی از چهار گروه کلاسیک، برنز، نقره ای، طلایی و یا VIP قرار گرفته و به مدت یکسال عضو باشگاه مشتریان خواهند بود.

اعضای باشگاه مشتریان بر حسب میزان خرید یک سال اخیر در پنج گروه زیر قرار می گیرند:

کلاسیک: بین 500.000 تا 25.000.000 ریال(هر 500،000 ریال خرید یک امتیاز)

برنز: بین 25.000.000 تا 60.000.000 ریال(هر 500،000 ریال خرید یک امتیاز)

نقره ای: بین 6.000.000 تا 125.000.000 ریال(هر 500،000 ریال خرید یک امتیاز)

طلایی: بین 125.000.000 تا 250.000.000 ریال(هر 500،000 ریال خرید یک امتیاز)

VIP: بالاتر از 250.000.000 ریال

عضویت مشتری در باشگاه مشتریان از لحظه خرید به مدت یکسال معتبر می باشد.

ضروری است جهت باقی ماندن در گروه تعریف شده، مشتری در بازه زمانی یکساله عضویت، حداقل خریدی معادل مبالغ ذکر شده از خانه چرم نیاوران به صورت حضوری و یا غیر حضوری انجام دهد:

برنز: 5.000.000 ریال

نقره ای: 10.000.000 ریال

طلایی: 30.000.000 ریال

VIP: 50.000.000 ریال

در صورت عدم خرید حداقل در بازه یکساله عضویت، عضویت مشتری به یک گروه پایین تر انتقال می یابد. ( به استثناء گروه کلاسیک که در صورت عدم خرید نیز عضویت مشتری لغو نخواهد شد)

در بازه زمانی تخفیف های ویژه امکان استفاده از اعتبار برای مشتریان مقدور نمی باشد.

در صورت استفاده از تخفیف های ویژه برای مشیریان امتیاز لحاظ می گردد ولی برای خرید بعدی اعتباری تخصیص داده نمی شود.

مشتریان گرامی در هر بار خرید می توانند از صددرصد اعتبار خود در باشگاه استفاده نمایند به شرط آنکه خریدی معادل دو برابر میزان اعتبار داشته باشند.

در صورتی که میزان اعتبار بیش از نیمی از خریدشان باشد می توانند تا حد امکان(یعنی 50 درصد از خرید) از اعتبار خود استفاده نمایند.

مقررات ذکر شده ، مجموعه قوانین حاکم بر باشگاه مشتریان گروه تولیدی خانه چرم نیاوران می باشد، ثبت نام و عضویت در باشگاه به معنی آگاهی و پذیرش آن می باشد.

لازم به ذکر است ایجاد هر گونه تغییراتی در قوانین باشگاه مشتریان از اختیارات مجموعه خانه چرم نیاوران می باشد و هر گونه تغییری در قوانین از طریق باشگاه مشتریان به اطلاع اعضا محترم خواهد رسید.

بر این اساس تنها مرجع اطلاع رسانی رسمی تغییرات یاد شده، سایت باشگاه مشتریان خانه چرم نیاوران بوده و تمامی اعضاء ملزم به مطالعه و پیگیری اخبار و اطلاعیه های صادره می باشند.

قوانین عضویت

اعضا حق درج اطلاعات شخص دیگری غیر از خود را جهت ثبت نام نداشته و تعهد مینمایند که اطلاعات خود را به صورت صحیح به باشگاه مشتریان گروه تولیدی خانه چرم نیاوران ارائه نماید. در صورت ورود اطلاعات ناقص یا نادرست، مسؤولیت عواقب بعدی این عمل به عهده کاربر میباشد. همچنین اعضا تعهد مینمایند هرگونه تغییر در مشخصات فردی خود را در اسرع وقت در وب سایت باشگاه مشتریان گروه تولیدی خانه چرم نیاوران اصلاح نمایند. در غیر اینصورت، باشگاه هیچگونه مسؤولیتی در قبال تبعات ناشی ازعدم صحت اطلاعات موجود نخواهد داشت.